Hỗ trợ trực tuyến:

Hỗ trợ t́m kiếm

Hỗ trợ đăng kư
 

sản phẩm dịch vụ  |  tên công ty 

Từ khoá

Ở đâu

 

ví dụ: văn pḥng cho thuê, quà tặng, dịch thuật, du lịch, nhà hàng, ...

 

ví dụ: q. 1, q. 3, hoàn kiếm, đống đa, tân b́nh, hạ long, ...

 

Johoku - Công Ty TNHH Hải Pḥng Johoku

Khu Công Nghiệp Nomura
N4 H. An Dương, Tp. Hải Pḥng

(84) 031 - 3743003

CEO: Ông Li Moru Yamada

Lĩnh vực kinh doanh:

Các số điện thoại chi tiết:

Tel.................................................................................................................(031) 3743003

Fax................................................................................................................(031) 3743004

 

Trang chủ   |   Giới thiệu   |   Chương Tŕnh Quảng Cáo   |   Đăng kư doanh nghiệp vào VietSeek   |   Liên hệ